TERVIS, TÖÖOHUTUS JA KESKKOND

 

 

Standox näeb vaeva, et kaitsta töötajate tervist ja ümbritsevat keskkonda
 

Juhtiva, kõige rangematele ohutus- ja keskonnanõuetele vastavate autovärvisüsteemide tootjana, on Standox teadlik vastutusest oma töötajate, klientide ja ümbritseva keskkonna ees. Just seetõttu rõhutame töötervishoiu ja keskkonnakaitse vajadust autode värvimistöödel ning ei väsi toonitamast selle teema suurt tähtsust. Sellealase info kiire vahendamine kasutajatele ja ametkondandele on üks meie olulisematest ülesannetest. 

 

 

Peame väga tähtsaks oskust ja teadmisi riskide õigeks hindamiseks ja oleme igas oma tehnilises koolituses pühendanud olulise osa töötervishoiu ja keskkonnasäästlikusega seotud riskide ja nendest hoidumise selgitamisele. Ja seda kogu maailmas, olenemata sellest, millisel mandril ja millises riigis meie koolitused toimuvad!

Parim näide meie tegevusest on uus koolitusvideo, mis õpetab vaatajale, millised riskid ohustavad automaalrit tööprotsessi käigus ja kuidas neid õieti vältida. Samuti saab konkreetsed nõuaded töötervishoiu ja isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta.

 

Lisaks “premium”-kvaliteediga värvisüsteemidele, pakub Standox ka laia valikut praktilise väärtusega teenus- ja koolituspakette.

Brošüürist  "Kasulikud nõuanded ohutuks tööks"   leiate  lihtsa ja arusaadava selgituse, kuidas parandada kere- ja värvitöökojas lihtsate vahenditega töötervishoiu ja keskonnakaitse taset.


 

 

 

 

 

Standox sai kõrgema keskkonna standardi - oluline tunnustus tööle!


Standox läbis taas kord kõrgeimate nõudmistega keskkonnaauditi ning vastab kõigile nõuetele kõikides tootmis- ja turustamisprotsessi osades. Saadud ISO 14001:2004 sertifikaat kinnitab, et Standox on loonud ja järginud keskkonnakaitse juhtimissüteemi kõikides oma ettevõtmiste osades ning vastab täielikult selle standardiga määratud rahvusvahelistele ning kohalikele nõuetele ja seadustele.